Multi-inzetbaar, op ieder gewenst moment

In samenwerking met Newpublic bieden wij een pool van hoogopgeleide jonge professionals aan met verschillende culturele achtergronden. Deze talenten zijn multi-inzetbaar op formatieplaatsen waar een verandering mag plaatsvinden. Als adviseur of in een tactische rol, bijvoorbeeld als projecttrekker, beleidsmaker of onderzoeker.

Ze denken en handelen vanuit de waarde van diversiteit. Diversiteit en inclusie mag, maar hoeft dan ook geen specifiek onderdeel te zijn van de opdracht. Er is één belangrijke voorwaarde voor elke opdracht of functie: binnen de organisatie krijgen zij écht de ruimte om het verschil te kunnen maken als het gaat om de inhoud, cultuur of output.

Intensief ontwikkelprogramma

De jonge professionals komen om de week een dag samen voor een intensief ontwikkelprogramma dat is ontwikkeld in samenwerking met TA-academie, universiteiten en expertorganisaties. Omdat zij allen een verschillende (culturele) achtergrond hebben, kunnen zij tijdens hun ontwikkelprogramma de kracht van diversiteit ervaren en leren van elkaars beelden en krachten.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Leiderschap in veranderende organisaties;
  • Inclusief Leiderschap.

In het eerste onderdeel leren de deelnemers waar hun kracht ligt als veranderaars, hoe ze hun frisse blik kunnen inzetten en hoe ze een veranderopdracht kunnen laten slagen binnen en buiten de organisatie. Het tweede deel behandelt de kracht van inclusie voor organisaties en de maatschappij. De deelnemers krijgen inzicht in de essentie van diversiteit en inclusie en leren hoe ze daar in de praktijk mee om kunnen gaan. Ze leren hoe ze op een positieve manier gebruik kunnen maken van de verschillen binnen een team en daarmee de effectiviteit van teams kunnen vergroten.

 

Instroommomenten

Je kan de jonge professionals laten instromen vanaf juni 2020 tot en met september 2020. Ons ontwikkelprogramma begint in september 2020.

Duur van de samenwerking

De jonge professionals gaan aan de slag voor een periode van 2 jaar. Als organisatie bepaal je zelf de duur van de opdrachten. Ze kunnen met andere deelnemende overheidsorganisaties worden uitgewisseld en het is mogelijk om aan het einde van de looptijd een of meerdere talenten in (vaste) dienst te nemen. Neem gerust contact op voor meer informatie over de andere deelnemende organisaties.

Benodigde investering

Voor de inzet van de jonge professionals is een investering gemoeid vanaf EUR 55,- per uur. Dit bedrag is inclusief:

  • Werving en selectie;
  • Maatwerkadvies gericht op het optimaal laten aansluiten van het jonge talent op de specifieke opdracht;
  • Werkgeverschap en persoonlijke begeleiding;
  • Ontwikkelprogramma;
  • Publiciteit rondom diversiteit, het unieke ontwikkelprogramma en de deelnemende organisaties.