Inclusiviteit moet je doen. Maar hoe?

Bij steeds meer organisaties dringt het besef door dat diversiteit en inclusiviteit van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de organisatie. Door een weerspiegeling te zijn van de samenleving ben je als organisatie bijvoorbeeld beter in staat alle stakeholders en doelgroepen te bereiken. Daarnaast is het de nadrukkelijke wens van de overheid. Directies van overheidsorganisaties worden aangemoedigd om diversiteit en inclusiviteit handen en voeten te geven. Maar hoe pak je zoiets aan?

Binnen de wat grotere organisaties wordt hier en daar de ruimte geboden om beleid te maken op dit thema. Je ziet ook dat HRM – al dan niet vanwege de krapte op de arbeidsmarkt – vist in een bredere vijver om de geschikte kandidaten te vinden voor formatieplaatsen en projecten.

Inclusiviteit is niet exclusief voor directie en HRM

Inclusiviteit dient organisatiebreed te worden gedragen. We hebben allemaal onze achtergrond, eigen beelden en een eigen script. Die bepalen mede hoe we denken, wat we herkennen en waarbij we ons veilig voelen. Een diverse maatschappij stelt dat nog meer op de proef. Maar wanneer we het ongemak dat het thema diversiteit soms brengt voorbij durven gaan, geeft dat een rijkdom aan ideeën en werkwijzen.

Vragen én ontdekken

Het ontwikkelprogramma Leiderschap en inclusiviteit van IKZIEJE en Newpublic laat de geselecteerde jonge talenten dát ontdekken. We geven niet alleen antwoorden hoe organisaties inclusiviteit kunnen omarmen en toepassen, we stellen vooral vragen en gaan met elkaar op ontdekkingsreis. Vragen en ontdekken, dat hoort bij inclusiviteit en maakt het ook zo mooi om ermee aan de slag te gaan.

Assem El Khattabi